Literatürler

Literatürler

Primum non nocere
"Önce zarar verme"

Ubikinon ve Ubikinol’un biyoyararlanım karşılaştırılması

Koenzim Q, ubikinon bileşik ailesinin bir üyesidir. İnsanlar dâhil olmak üzere tüm hayvanlar, ubikinon sentezi yapabilir.


Parkinson Hastalığı: Yeni Koenzim Q10 Araştırması

Koenzim Q10 üzerine yapılan ilk plasebo kontrollü, çok merkezli klinik çalışma sonuçları, bu bileşiğin erken evre Parkinson hastalığı (PH) olan hastalarda hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini düşündürmektedir.


K2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor

K2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor, voonka, Eczacıbaşı, k2 vitamini, kemik sağlığı


K2 Vitamini ile Kemik ve Damar Sağlığını Koruma

Bugün milyonlarca insan kemik sağlığını korumak için kalsiyum takviyeleri almaktadır. Ancak çok az sayıda hasta veya doktor kemik bütünlüğünü optimize etmek içim tek bir mineral takviyesinden fazlasının gerektirdiğini bilmektedir. Kemik, kalp ve damar sağlığı için çok önemli bir bileşen K2 vitaminidir.


K2, D Vitaminleri ve Kalsiyum Hakkında Bilinmesi Gerekenler

K vitamini en çok kan pıhtılaşmasında oynadığı önemli rolle bilinen yağda çözünen bir vitamindir. Ancak, birçok kişi K vitamininin değişik türleri olduğunu ve bu türlerin birbirinden tamamen farklı olduğunu bilmez.


K2 Vitamini, Osteoporozda Kemik Kırılmalarını Önler ve Lomber Kemik Mineral Yoğunluğunu Korur

Bu çalışmada, K2 vitamini (menatetrenone) tedavisinin osteoporozda yeni kırıkların oluşmasını önlemede etkili olup olmadığını araştırdık.


K2 vitamini

K vitamini kanın pıhtılaşmasında rol oynayan çeşitli proteinlerin işleyişi için gerekli, yağda çözünen bir vitamindir.İlk olarak 1929 yılında Danimarkalı bilim adamı Henrik Dam tarafından keşfedilen bu vitamine “K” harfi eklenmesinin nedeni, ilk bulunduğu zamanlar bir Alman dergisinde “Koagulasyon vitamini” olarak adlandırılmış olmasıdır.


Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Matriks GLA protein dâhil olmak üzere, K vitaminine bağımlı proteinlerin vasküler kalsifikasyonu engellediği gösterilmiştir. Karboksilasyon ile bu proteinlerin aktivasyonu K vitamini bulunmasına bağlıdır.Bu toplum-temelli kohort çalışmada, diyet yoluyla alınan fillokinon (K-1 vitamini) ve menakinonun (K-2 vitamini) aort kalsifikasyon ve koroner kalp hastalığı (KKH) ile ilişkili olup olmadığını inceledik.


Balık Tüketimi, Balık Yağı, Omega-3 Yağ Asitleri ve Kalp-Damar Hastalıkları

Amerikan Kalp Vakfı (AHA) tarafından yayınlanan “Balık Tüketimi, Balık Yağı, Lipidler ve Koroner Kalp Hastalığı”başlıklı ilk bilimsel tavsiye raporundan bu yana, omega-3 (veya n-3) yağ asitlerinin kardiyovasküler hastalıklar (KVH) üzerine faydalı etkileri hakkında önemli bulgular.


Balık ve Omega-3 Yağ Asidi Alımı ve Kadınlarda Koroner Kalp Hastalığı Riski

16 yıllık takip boyunca, toplam 1513 KKH vakası (484 KKH sonucu ölüm ve 1029 ölümcül olmayan miyokart infarktüsü) kaydedildi. Nadiren (ayda bir veya daha az) balık yiyen kadınlarla karşılaştırıldığında, daha yüksek miktarda balık tüketen kadınlarda, daha düşük KKH riski görüldü.


Hippophae rhamnoides L. (Yalancı İğde): Potansiyel Bir Nutrasötik Kaynağı

Yalancı iğde (yer iğdesi, deniz iğdesi, çıçırgan) olarak da bilinen hippophae rhamnoides, besin ve ilaç değeri nedeniyle popüler olan eski bir bitkidir. Yalancı iğde, uzun ve dar yapraklı dikenli bir çalı olup, turuncu-sarı meyveleri vardır.


Nar’ın (Punica granatum) terapötik etkileri

Punicaceae ailesinin önemli bir üyesi olan nar; (Punica granatum)antik dönemden beri tanınan, mistik özelliklere sahip, diğerlerinden oldukça farklı bir meyvedir. Nar, binlerce yıldır farklı kültürler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan, herhangi bir ciddi yan etkisi olmayan ve toplum tarafında oldukça güvenli kabul edilen bir bitkidir.


Süperkritik Karbondioksit (CO2) Ekstraksiyonu ile Elde Edilen Yalancı İğde Yağının Topikal Uygulaması ve Oral Besin Takviyesi Alımının Kadinlarda Cilt Yaşlanması Üzerine Etkileri

Yalancı iğde (Hippophae rhamnoides) tohum ve meyve yağının, cilt yenilenmesini artırıcı, yara iyileşmesini hızlandırıcı ve cilt iltihabını rahatlatıcı özellikleri bilinmektedir.


Migrende Profilaktik Tedavi

Migren epizodik başağrısı atakları ve eşlik eden semptomlarla karakterize sık rastlanılan kronik nörolojik bir hastalıktır. Migrenin farmakolojik tedavisi akut veya profilaktik tedavileri içerir, sık ve şiddetli başağrısı atakları olan hastalar her iki tedaviye de gereksinim duyarlar.


Koenzim Q10 nun Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi ve Biyoyararlılığı

Koenzim Q10 (KoQ10, ubikinol-10 ve/veya ubikinon-10) yağda çözünebilen vitamin benzeri bir benzokinon bileşiğidir. Koenzim Q10 membran stabilitesinin sağlanmasında, enerji dönüşümünde ve ATP üretiminde rol oynar. Ayrıca önemli bir antioksidandır. Koenzim Q10 endojen ve eksojen olmak üzere iki kaynaktan sağlanır. Diyetle alınan koenzim Q10’un zengin kaynakları dana eti, tavuk ve balıktır. Ticari koenzim Q10 ise üç farklı yolla (hayvan dokularından ekstraksiyon, mikroorganizma fermantasyonu ve kimyasal sentez ile) üretilmektedir. Suda zayıf çözünürlüğü ve büyük moleküler kütlesi nedeniyle koenzim Q10’un biyoyararlılığı düşüktür. Koenzim Q10’un biyoyararlılığını arttırmak amacıyla bazı çalışmalar yapılmaktadır.


Egzersiz Esnasında Enerji Tüketiminde Leptin mi Karnitin mi Daha Etkilidir?

Leptin, enerji alımı ve tüketimindeki değişikliklerin bir sensörü olarak iş görür. Fazla enerji alımında vücutta yağ birikmesine engel olduğu bilinse de, enerji kısıtlandığında konsantrasyonu azaldığı için leptinin anti-açlık hormonu olduğu söylenebilir. Leptin eksikliğinin obezite ile sonuçlandığı, günümüzde artık oldukça iyi bilinen ve kabul edilmiş bir gerçektir.


Hiperlipidemi Tedavisinde Omega-3 Yağ Asitinin (Balık Yağı) Etkinliği

Araştırmalar, omega-3 yağ asidi içeren balık yağlarının; AS ve endotel disfonksiyonu üzerine yararlı etkilerinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca yüksek kan trigliserid (TG) düzeyini düşürdüğü, LDL kolesterol boyutunu artırdığı, AS’ da rol alan adhezyon moleküllerinin ve sitokinlerin üretimini azalttığı ortaya konulmuştur

Background Image
şimdi Voonka zamanı
Voonka Logo
Voonka
Namık Kemal Mah. 121. Sokak
No 34/3 34513, Esenyurt / İstanbul
info@voonka.com