Literatürler

Literatürler

Migrende Profilaktik Tedavi

Migren epizodik başağrısı atakları ve eşlik eden semptomlarla karakterize sık
rastlanılan kronik nörolojik bir hastalıktır. Migrenin farmakolojik tedavisi akut
veya profilaktik tedavileri içerir, sık ve şiddetli başağrısı atakları olan hastalar her
iki tedaviye de gereksinim duyarlar. Profilaktik tedavi başlıca atak sıklığı, süresi
ve şiddetini azaltmak, akut tedavi yararlanımını artırmak ve hastanın fonksiyonel
durumunu iyileştirmek amacıyla kullanılır.

Background Image
şimdi Voonka zamanı
Voonka Logo
Voonka
Namık Kemal Mah. 121. Sokak
No 34/3 34513, Esenyurt / İstanbul
info@voonka.com